Anmälan:

När du anmäler dig till någon av våra kurser är anmälan bindande!

Vi följer den svenska lagstiftning om konsumentskydd vid distansavtal som innebär att du som privatkonsument har full rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du beställde tjänsten. Det gäller inte om du påbörjat kursen. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen. Vill du avboka din anmälan meddelar du detta till vår mailadress optimalhundgladje@gmail.com. Här är det viktigt att du kan påvisa att vi nåtts av din avbokning. Om du eller din hund blir sjuk och inte kan delta, så behövs läkar- eller veterinärintyg för att återbetalning av uteblivna kurstillfällen ska ske

Barn upp till 12 år: betalar endast 1300kr/kurs (Gäller kurser på minst 6 tillfällen), dessa anmälningar gör ni till vår mail, optimalhundgladje@gmail.com

,   

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen