NoseWork

Hundarna har ett enormt luktsinne, större än man tror och kan användas till väldigt mycket.

Genom nosework får hunden använda sitt luktsinne som även är ett naturligt beteende hos hunden. Oavsett ras kan hunden använda sitt luktsinne för att leta efter en viss doft till exempel eukaluptys, lagerblad och lavendel som används inom nosework. Alla hundar kan lära sig nose work, jag följer K9 Nose Work som bygger på att uttnyttja hundens narturliga jaktinstinkt och självständighet, problemlösningsförmåga att bygga grundläggande doftdeteteringsfärdigheter som gör att de kommer lyckas möta nya och större utmaningar i livet!

Alla K9 Nose Work hundar börjar med att öka efter godis eller sin favoritleksak utan tvång eller lydnand. När hunden hittar sin leksak belönas den med godis eller lek med leksaken. Många av dessa övningar bygger på att få sin belöning av mat/ leksak vilket är självbelönande och förstärkande och kommer göra dem till framgångsrika i sit sökarbetet. Detta möjliggör för hunden att bygga upp sin narturliga ust att jaga, bygga uthålighet i sitt sök och förmåga att söka i olika miljöer med och utan störningar. detta ger föraren en chans att lära sig läsa sin hunds markring och observera deras beteende vir hittandet.

Det förekomma flera olika sök så som inomhussök/rumssök, behållarsök, utomhussök och fordonsök. I början kommer fokuset ligga på behållarsök och inomhussök men vi kommer gå igenom alla söken.

Du väljer själv om du går kursen för aktivering eller tävling, då kursen är tillför alla oavsett ålder, ras eller tidigare erfarenheter kring nosework.

Det kommer varvas mellan praktik och teori fördelat under hela kursen.

Nose work 1

Lär vi hunden doften Eukalyptus, och kunna koncentrera sig och bli tydlig i sitt markering, vi tränar på de 4 olika grenarna som finns. Inomhus, utomhus, fordonssök, behållarsök! Du vill kanske använd som akrivering eller vill ut och tävla.

Nose Work 2

Här indroducer vi doften Lagerblad, och träna på de 4 mpmenten coh hur hunden ska kunna nosa upp och markera 2 olika dofter, vi testar även att söka med lös hund. Svårighetesgraden öka och samtidigt förbättrar vi uppletadet och samspel mellan ägaren och hundens glädje. Vi komme arbeta lite med höjd och dolda gömmor.

Nose Work 3

Här komer doften lavendel in änny en doft den sista, vi tränar på de fyra olika momenten men nu går vi int i marekringsmomenten att hunden kan frysa sin markering vid doften! Även flera gömmor och med alla 3 dofterna tränas in i de olika söken. Vi utmanar hundana och ägaren på många klurigheter, på både höjd, och uppletandet och bli självständig i sitt sök arbete. Många hunda markera ofta fel i behållarsöken då det blivit "spot on" från andra hundar på behållarna.

Nose work tävlings kurs klass 1-2

Vi arbetar med loggbok och det blir nya och roliga utmaningar på den här kursen, vi tränar i olika miljöer 

vi varvar mellan teori och praktisk, i olika miljöer. vi kommer täna på alla 4 klasserna - behållarsök, fordonssök, inomhussök, utomhussök.

vi går igenom: regler, flera gömmor, höga - låga gömmor, Effektiva starter, Uthållighet, Förarens placering, Markering/ hittanden. Belöningsplacering och belöningskvalitet, vindlära, Hotspot.

På den här kursen är vi ute i olika miljöer, ( inte enbart i hundhallen)

På den här kursen går vi ignom alla 4 momenten och kikar på regler, starter, doft och doftvandring, vi tränar in rutiner vid start och i söket. Vi isskutera för och nackdelar som kan uppkomma vid tävling, ser till att du och din hund får bra kommunication och samspel. Vi finslipar markering och tränar miljöstörningar, Kursen riktar sig mot de som vill ut och tävla eller redan är igång och vill få mer feedback, och stärka din hunds nya utmaningar.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen