Vår Filosofi

Här på Optimal Hundglädje använder vi oss av positiva belönings metoder i träningen!

För oss är hunden mycket mer änn en hund, den är en familjemedlem, en vän, en kollega och en lagkamrat. Av dessa anledningar behandlar vi våra och andras hundar med vänlighet, ödmjukhet och respekt för deras behov och känslor. Det ska vara roligt att träna hund och ska bygga på samarbete samt glädje mellan hund och förare. Hundträningen sker med belöningsbaserade metoder till exemepel godis, leksak eller massa beröm av föraren. Träningen går mycket snabbare och enklare att få en arbetsvillig och glad hund. Hunden får ett större självförtoende och levanadsglädje.

Vi försöker hela tiden individanpassa efter varje hund och dess förare genom att hitta nya lösningar som funkar för just er. Träningen ska kännas både enkel och rolig för hund och förare.

Vilkor för kursanmälan

En anmälan till kurs eller annan aktivitet är bindande, så anmäl dig inte om du inte är säker på att du kan gå!

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Du har då rätt att återfå hela avgiften. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen. köper du en tjänst tex föreläsning, privatlektion, privat träning/ behandling gäller det från det avtal du ingick, med andra ord nu bokat din plats.

Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen. Du måste själv kunna påvisa att vi nåtts av ditt meddelande och att du inte kan/vill delta.

Om kursen skjuts upp mer än en vecka eller om vi ändrar dag och tid har du rätt att avanmäla dig och återfå hela avgiften. Avbryter du kursen på grund av sjukdom (hos förare eller hund), betalar du endast för de gånger du deltagit, men detta kräver läkar- eller veterinärintyg.

GDPR

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Skapad 2018-05-25 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet.

När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns

.Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Optimal Hundglädje AB personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) för den behandling av personuppgifter som sker.

Som personaluppgiftsansvarig tar Optimal Hundglädje AB ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller tar del av vid köp. 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT? 

Det är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, mejl, bilder, ljudupptagningar och videoinspelningar.

 

VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG? 

Uppgifter vi kan samla in direkt från dig omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, hundnamn, hundras och betalningsinformation.

 

HUR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH I VILKET SYFTE?

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss vid förfrågningar o produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Optimal Hundglädje AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Vi använder dina personuppgifter i samband med betalningar för hyra av arenan, när du går kurs hos oss, deltar på föreläsningar, handlar produkter i hundshoppen eller när vi gör utskick om vår verksamhet.

 

TILL VEM ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Instruktörerna som håller en del av våra kurser får en deltagarlista med aktuella personuppgifter. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till andra företag.

 

SÄKERHET.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust samt otillåten användning, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten kring dina personuppgifter.

 

RÄTTEN TILL DINA PERSONUPPGIFTER - RÄTTELSE, TILLÄGG ELLER RADERING. 

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina peronsuppgifter eller raderar vissa av dina personuppgifter . Radering sker under förutsättning att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig som kund och Optimal Hundglädje AB.

 

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR

 

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen